Tuesday, April 11, 2017

Apa itu KBAT?

KBAT adalah....

KEUPAYAAN UNTUK MENGAPLIKASIKAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN & NILAI DALAM MEMBUAT PENAAKULAN (membuat pertimbangan & penilaian secara logik) & REFLEKSI
        BAGI MENYELESAIKAN MASALAH,  
        MEMBUAT KEPUTUSAN,
       BERINOVASI & BERUPAYA MENCIPTA SESUATU